By 

Becikowe 2014 – czy zarobię tysiaka?


Jak się dowiedziałam o ciąży, to po jakimś czasie naszła mnie myśl – na co wydam tysiaka becikowego, które hojne państwo ma mi do zaoferowania?! Stanęło na tym, że kupię ok 2000 pieluch, które powinny wystarczyć na ok 280 dni (o ile dobrze sobie liczę), więc prawie rok!

Jakież było moje rozczarowanie, gdy okazało się, że z becikowego nici. Roczny zapas przeleciał mi koło nosa. Szanowne państwo zmieniło zdanie. Masz rok macierzyńskiego to się ciesz. A becikowe nie dla bogatych.

Rodziną bogatą jest już rodzina, w których dochód w przeliczeniu na osoby nie przekracza kwoty 1922 zł netto miesięcznie. Pfff. Doktor G. powiedziała, że to dobrze, że nie łapiemy się na becikowe, bo to oznacza, że jesteśmy bogaci. Mhm. A w 2012 mimo bycia 'bogatą’ dostałabym od państwa te pieluchy na ponad rok. Ale super, mam roczny macierzyński. I 80% pensji.

Osoby, które się łapią na nowe becikowe dochodowe zasady mają 12 miesięcy czasu po urodzeniu dziecka na złożenie wniosku. Akcja odbywa się w miejscu zamieszkania, nie zameldowania.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub w MOPS’ie.

V. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA – BECIKOWE

Zapomoga przysługuje w związku z urodzeniem się żywego dziecka. Odmiennie niż przy ustaleniu prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka nie jest brane pod uwagę czy dziecko żyje w dniu składania wniosku i wypłaty świadczenia. Uprawnienie do ubiegania się o wypłatę tego świadczenia przysługuje matce lub ojcu lub opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka. Oznacza to, że może zostać ono przyznane tylko jednej z w/w osób. Od dnia 01.01.2013 r. podstawą do nabycia prawa do jednorazowej zapomogi jest spełnienie kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 1922 zł netto. Jest to świadczenie jednorazowe. Kwota świadczenia wynosi 1000 złotych. Termin do złożenia wniosku o zapomogę wynosi 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczył będzie dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 m-cy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

www.mopr.gda.pl

Wymagane dokumenty oraz formularze do pobrania można znaleźć >>TUTAJ<<

Należy jednak pamiętać, że co Urząd to inne zwyczaje, więc lepiej zadzwonić do swojego i się dopytać co i jak, gdzie, kiedy, po co i dlaczego.

Jednym z warunków otrzymania becikowego jest informacja, że mamusia zgłosiła się do lekarza ginekologa nie później jak w 10 tygodniu ciąży i pozostawała pod opieką lekarską przez cały okres ciąży. Wizyt musi być co najmniej 3 – po jednej w każdym trymestrze. Takie zaświadczenie wystawia Twój gin. Zorientowałaś się,że jesteś w ciąży później? Sorry, nic z tego. Pożegnaj się z 2000 pieluch. Na pocieszenie, ja zorientowałam się już w 3 tygodniu i popędziłam do doktor G. I mi to w niczym nie pomoże.

Oczywiście tylko jeden rodzić otrzymuje becikowe, drugi przysięga, że nie wziął.

Becikowe 2014 jest zwolnione z podatku, więc nie uwzględniamy go w PIT.

Na koniec proponuję się przygotować na godziny spędzone w Urzędzie, kolejki na pół miasta i gburowatych urzędników. Powodzenia!

Print Friendly, PDF & Email