Follow Me

Close

REGULAMIN SKLEPU MadreArte.pl

I.Postanowienia ogólne

 1. Sklep jest prowadzony przez Firmę:MadreArte Hanna Banaś
  ul. Remusa 3, 80-177 GdańskNIP: 9570919503 REGON: 361241020KONTO BANKOWE:

  mBank: 50 1140 2004 0000 3502 7562 7628

  dalej nazywaną „Sprzedającym”.

 1. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.
 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 1. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 1. Zakupiony towar wraz z dokumentem sprzedaży jest wysyłany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres, w ciągu 14 dni od daty zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego.
 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.
 1. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.
 1. W okresie 14 dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Sprzedający w ciągu pięciu dni dokona zwrotu pieniędzy na podany przez Klienta numer konta.
 1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto.
 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 1. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klientaw zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

II. Sposób dostawy

 1. Dostawa produktów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej. Koszty wysyłki ponosi Kupujący. Koszt dostawy za granicę jest ustalany indywidualnie, po wcześniejszym skontaktowaniu się Klienta za pośrednictwem maila na adres: h.banas@madrearte.pl

III. Polityka zwrotów

 1. Zwroty
 • W okresie 14 dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.
 • Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.
 • Procedura zwrotu dotyczy tylko towaru, który nie nosi widocznych śladów eksploatacji wykraczających poza zwykły zarząd (możliwości zapoznania się z przedmiotem).
 • Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu towaru.
 • Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru.
 • Zwrot wpłaty nastąpi do 5 dni roboczych od otrzymania i weryfikacji towaru.
 • Koszty odesłania towaru do nadawcy ponosi Kupujący.
 • Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 1. Reklamacje
 • Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 27 VI 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
 • Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu. Kupujący traci uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie.
 • Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.
 • W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu) Sprzedający zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 • Sprzedający ustosunkuje się do każdego żądania reklamacyjnego w ciągu 14 dni.
 • Sprzedający nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 • Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 IV. Sposób płatności

 1. W sklepie internetowym istnieje możliwość płatności w następujący sposób: przelew na konto bankowe.
Print Friendly, PDF & Email